CHÌA KHÓA KIẾN TẠO DOANH NGHIỆP KINH DOANH VÔ ĐỊCH

Để tạo ra một doanh nghiệp, đội nhóm kinh doanh vô địch, lãnh đạo doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện dưới đây:

Khi doanh nghiệp RÕ RÀNG MỤC TIÊU, CƠ CHẾ HƯỞNG THỤ đối với người lao động, sẽ loại bỏ được VẬT CẢN hay xuất hiện trong tư duy, suy nghĩ của người lao động.

I, SỰ RÕ RÀNG LÀ VIỆC CỦA CEO

1.1 Rõ ràng về sự phát triển, tầm nhìn của doanh nghiệp: làm như thế nào, đến đâu, có bền vững không? Khi CEO rõ ràng với chính minh yếu tố này, thì chính CEO cũng có sức mạnh để nỗ lực đạt mục tiêu. Điều này có ý nghĩa sống còn tạo sức mạnh riêng cho CEO.

1.2 Rõ ràng về lợi ích thu được khi phát triển mô hình kinh doanh của doanh nghiệp. CEO rõ ràng về điểm này, CEO càng mạnh dạn nghiên cứu, học hỏi, đầu tư, trải nghiệm để có lợi ích hiệu quả hơn.

1.3 Rõ ràng về đội ngũ nhân sự phải có để đáp ứng yêu cầu công việc của doanh nghiệp. Khi CEO yên tâm về đội ngũ nhân lực mình có, đảm bảo mục tiêu nào đưa ra cũng thắng lợi, CEO không phải đau đầu trong việc nhân sự trì trệ hay tuyển mới

VÌ SAO CẦN CEO LÀM RÕ RÀNG 3 YẾU TỐ TRÊN

Vì với người lao động, khi nghĩ đến việc trung thành, tập trung nâng cao năng lực, tận lực làm việc để có hiệu quả cao… sẽ nghĩ nhiều đến 3 điều sau:

1. Làm việc tại doanh nghiệp này công việc của mình có đảm bảo bền vững, ổn định lâu dài không?

2. Làm việc tại doanh nghiệp này, thu nhập của mình có đảm bảo nuôi sống mình và gia đình không, có cơ hội làm giàu ở đây không?

3. Làm việc tại doanh nghiệp này có cơ hội phát triển bản thân, nâng cao trình độ để gia tăng giá trị, gia tăng thu nhập không. Liệu con cái sau này có thể làm việc ở đây không?

Khi CEO thỏa mãn được 3 vấn đề cơ bản trên của nhân viên, người lao động thì trong tư duy, suy nghĩ của nhân viên sẽ không có “vật cản”. Họ không phải nghĩ đến việc ngó nghiêng, để ý đến hay tìm kiếm làm thêm hay ngó nghiêng cơ hội ở doanh nghiệp khác.

Chi tiết nội dung bài phân tích tại link này:
https://www.youtube.com/watch?v=JFUhXTu6mZQ&t=312s