4 Bước lập kế hoạch chiến lược đơn giản ( Bước 3: Đánh giá các điều kiện hiện tại)

0
27

Trước khi bạn có thể xác định chiến lược và chiến thuật nào bạn sẽ cần thực hiện để đưa công ty của bạn thẳng tiến đến mục tiêu của mình, bạn cần biết bạn hiện đang ở đâu so với nơi bạn muốn đến.

1. Xác định khoảng cách giữa vị trí hiện tại và mục tiêu bạn muốn trở thành

Đối với mỗi mục tiêu (và hy vọng bạn chỉ có một vài mục tiêu lớn), hãy tự hỏi mình, ngay bây giờ chúng ta đang ở đâu so với nơi chúng ta muốn đến?

nham muc tieu 1
Xác định rõ mục tiêu hướng đến

Ví dụ: nếu mục tiêu của bạn là tăng doanh số hàng năm lên  5.000.000$, thì bạn phải tự hỏi mình doanh số năm trước của bạn là bao nhiêu. Trong ví dụ này, hãy giả sử, giả sử doanh số hàng năm của bạn trước đó là 3.500.000$. Khi thực hiện điều này, bạn đã xác định rõ ràng cho bản thân mình về mức độ mong muốn và điều kiện hiện tại có thể điều chỉnh (3.500.000$). Sự khác biệt có thể đo được (hoặc khoảng cách) giữa kết quả mong muốn và điều kiện hiện tại là 1.500.000$ (trong ví dụ này).

 

2. Xác định tất cả các chiến lược có thể có (hoặc cách thức có thể phát sinh) để rút ngắn khoảng cách.

Bây giờ bạn đã xác định được tất cả các khoảng trống cần lấp đầy, đứng giữa nơi bạn đang ở và nơi bạn muốn đến (mục tiêu của bạn), bây giờ bạn phải xác định tất cả các cách có thể để thu hẹp khoảng cách đó.

Sử dụng ví dụ trên, bạn sẽ tự hỏi mình, “tất cả các chiến lược để chúng ta có để thực hiện để thu hẹp khoảng cách đó và tăng doanh số 1.500.000$ mỗi năm là gì?

Một số câu trả lời của bạn (ví dụ cụ thể này) có thể bao gồm:

 1. Cung cấp đào tạo bán hàng cho đội ngũ bán hàng
 2. Xác định dịch vụ nào có thể bán cho những khách hàng hiện tại
 3. Cải thiện sự hiện diện trực tuyến
 4. Làm mới cơ sở dữ liệu khách hàng tiềm năng
 5. Thuê một đại diện bán hàng khác (hoặc thay thế nhân viên bán hàng hiện tại)

4 buoc xay dung chien luoc don gian 533 × 349 px 1023 × 767 px 533 × 349 px 1023 × 767 px 1

Khi bạn xác định tất cả các chiến lược bạn có thể áp dụng để thu hẹp khoảng cách từ nơi bạn đến (trong ví dụ này, để tăng doanh số 1.500.000$ mỗi năm), đó là thời gian để ưu tiên các chiến lược.

 

3. Xác định các chiến lược ưu tiên hàng đầu của bạn

Hãy tự hỏi mình, từ tất cả các chiến lược tôi vừa xác định, hai hoặc ba chiến lược hàng đầu nên được thực hiện?

Khi bạn đã xác định được những thứ đó, bạn sẽ có thời gian để tạo ra các chiến thuật, hoặc phải sử dụng các chiến lược ưu tiên hàng đầu để thực hiện đầy đủ các mục tiêu đó.

 

Tạo một danh sách các chiến thuật cho mỗi chiến lược ưu tiên hàng đầu.

Ví dụ: Nếu một trong những chiến lược hàng đầu của bạn (trong cùng ví dụ chúng tôi đã sử dụng) là thuê một đại diện bán hàng khác, thì theo chiến lược đó, hãy xác định tất cả những điều cần xảy ra để chiến lược đó được thực hiện đầy đủ. Bạn đã tạo ra một danh sách các chiến thuật cho chính mình để hướng dẫn bạn thực hiện các ưu tiên hàng đầu. Trong ví dụ này, chiến thuật của bạn có thể bao gồm:

 • Viết (hoặc cập nhật) bản mô tả công việc
 • Xác định phẩm chất cá nhân và mức độ kinh nghiệm kinh doanh sẽ là tốt nhất cho vị trí này
 • Quyết định kế hoạch bồi thường sẽ được cung cấp
 • Quảng cáo vị trí trên (bất kỳ trang web tìm kiếm công việc nào bạn sử dụng)
 • Tạo (hoặc cập nhật) chương trình đào tạo ban đầu cho vị trí này
 • Tạo (hoặc xem xét việc thuê ngoài) một chương trình quản lý bán hàng đang diễn ra để hỗ trợ nhân viên bán hàng mới
 • Tạo không gian làm việc cho nhân viên bán hàng mới
 • v.v.

 

Bây giờ, đã đến Bước hành động!