4 bước lập kế hoạch chiến lược đơn giản ( Bước 1: Xác định tầm nhìn chiến lược)

0
35

Hãy suy nghĩ về việc ghép lại một bức tranh có đến 500 mảnh ghép. Bạn sẽ cần có gì để hoàn thành việc này? Vỏ hộp, tất nhiên! Hãy tưởng tượng bạn sẽ phải đối mặt với những khó khăn như thế nào khi cố gắng ghép 500 mãnh ghép lại với nhau mà bạn hoàn toàn không biết rõ ràng có lợi ích từ việc này! Bây giờ hãy đặt trường hợp cả nhóm của bạn cùng lắp ghép một bức tranh phức tạp như thế nhưng tất cả mọi người đều mù mờ về lợi ích của việc mà họ đang làm. Sự hỗn loạn xãy ra là điều không thể tránh khỏi!

 

Mục Lục

Vậy tại sao nhiều chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ đi làm mỗi ngày cố gắng lắp những mảnh ghép lại với nhau mà không có một bức tranh rõ ràng (hoặc tầm nhìn) về những gì họ đang xây dựng? Làm thế nào một nhóm người có thể làm việc đồng bộ nếu họ không thể hiểu rõ và thấy rõ về những gì họ sẽ xây dựng cùng nhau? Điều quan trọng là bạn và nhóm của bạn phải có một tầm nhìn rõ ràng và được hiểu rõ (bức tranh) về công ty của bạn sẽ trông như thế nào và các nguyên tắc được xác định rõ ràng sẽ dẫn bạn đến đó. Tầm nhìn đó được thể hiện trong Tuyên bố Tầm nhìn chiến lược của công ty bạn.

 

Bước 1: Xây dựng tầm nhìn chiến lược rõ ràng

Tam nhin doanh nghiep

Tuyên bố về Tầm nhìn chiến lược của một doanh nghiệp cần phải thể hiện rõ “Công ty này trông giống ai”. Bạn cần phải trả lời câu hỏi, “Công ty cần trở nên như thế nào/trông như thế nào để tôi (chủ sở hữu) hoàn toàn hài lòng? Hãy nhớ, bản tuyên bố về Tầm nhìn phải hướng tới tương lai và rõ ràng (và to lớn) và mô tả được rõ ràng công ty của bạn sẽ trở nên thành công như thế nào.

 

Tuyên bố Tầm nhìn là một lời giải thích về lý do tại sao công ty tồn tại và mục đích của công ty là gì. Tuyên bố Tầm nhìn chiến lược mô tả tính cách của công ty và triết lý chiến lược tổng thể của công ty. Hãy nghĩ về một sự hợp nhất của “chúng ta là ai”, “tại sao chúng ta được sinh ra và ở đây” và “điều gì dẫn dắt chúng ta” thành một tuyên bố nhất quán. Đó là bản Tuyên ngôn của doanh nghiệp.

 

Dưới đây là một Tuyên bố Tầm nhìn chiến lược mẫu (từ Apple) mà bạn có thể sử dụng tham khảo:

“Chúng tôi tin rằng chúng tôi có mặt trên trái đất để này để tạo ra những sản phẩm tuyệt vời và điều đó không thay đổi. Chúng tôi liên tục tập trung vào đổi mới. Chúng tôi tin vào sự đơn giản không phức tạp. Chúng tôi tin rằng chúng tôi cần sở hữu và kiểm soát các công nghệ chính đằng sau những sản phẩm. Chúng tôi tin vào việc nói không với hàng ngàn dự án, để chúng tôi thực sự tập trung vào một vài sản phẩm thực sự quan trọng và có ý nghĩa đối với chúng tôi.Tinh thần hợp tác và tương hỗ sâu sắc các giữa các nhóm làm việc, cho phép chúng tôi đổi mới theo cách mà những người khác không thể. Và thật lòng mà nói, chúng tôi không giải quyết bất cứ điều gì ngoài sự xuất sắc trong mỗi nhóm trong công ty và chúng tôi có sự tự tin thừa nhận khi chúng tôi sai và can đảm thay đổi. Và tôi nghĩ bất kể ai làm công việc đó, những giá trị đó được thấm nhuần vào công ty này đến mức Apple sẽ làm rất tốt. “- Tim Cook, CEO của Apple (Trích dẫn trên CNNmoney.com).

tam nhin cua apple

Bạn hãy chú ý rằng Tuyên bố Tầm nhìn của Apple là một ví dụ tuyệt vời về việc xác định họ là ai với tư cách là một công ty và các nguyên tắc chủ đạo mà họ sẽ hoạt động.

 

Lưu ý: Khi bạn lập Tuyên bố Tầm nhìn chiến lược của công ty, tất cả các quyết định và hành động chiến lược của bạn phải phù hợp với việc đạt được tầm nhìn đó. Do đó, điều quan trọng là Tuyên bố Tầm nhìn của bạn phải là một đại diện trung thực cho những gì bạn đã cam kết xây dựng và các nguyên tắc hướng dẫn mà doanh nghiệp của bạn sẽ vận hành. Đây không phải là một bài tập tiếp thị; đó là một tuyên bố mà bạn và nhóm của bạn cam kết thực sự đạt được.

tam nhin chien luoc

 

Dưới đây là một số câu hỏi mẫu để tự hỏi bản thân (và nhóm của bạn) khi bạn tập hợp các ý tưởng về những gì bạn muốn đưa vào Tuyên bố Tầm nhìn chiến lược của bạn:
  • Tại sao bạn bắt đầu (hoặc mua hoặc kế thừa) công ty của mình?
  • Điều gì làm cho công ty của bạn trở nên tuyệt vời như vậy?
  • Bạn khác biệt so với đối thủ như thế nào?
  • Tại sao mọi người nên làm việc tại công ty của bạn?
  • Tại sao khách hàng của bạn nên mua hàng của bạn thay vì đối thủ cạnh tranh của bạn?
  • Các nguyên tắc hướng dẫn sẽ giữ cho bạn phù hợp với sự độc đáo của riêng mình là gì?
  • Bất kỳ câu hỏi nào khác mà bạn nghĩ là quan trọng trong việc xác định công ty của bạn là ai, tại sao nó tồn tại và công ty của bạn sẽ đạt được những thành tựu gì.

Sau khi bạn hoàn thành bản phác thảo đầu tiên, hãy vui lòng đọc bản thảo cho chính mình và sau đó tự hỏi bản thân “Bản Tuyên bố về Tầm nhìn này có chạm đến cảm xúc của tôi không ?” Nếu có, bạn đã làm được rồi. Bạn đã tạo ra Tuyên bố Tầm nhìn của bạn! Nhưng nếu bản thảo của bạn không mang đến cảm xúc nào cả, thì bạn phải xem tất cả các câu trả lời bạn đưa ra cho những câu hỏi ban đầu bạn tự hỏi và với mỗi câu trả lời bạn đưa ra, hãy hỏi một câu hỏi mới để bạn có thể hiểu được những gì thực sự quan trọng đối với bạn. Viết ra các câu trả lời và sau đó lặp lại quá trình. Sử dụng những câu trả lời sâu hơn để tạo dự thảo Tuyên bố Tầm nhìn sâu hơn. Làm điều này cho đến khi bạn bị ảnh hưởng ở mức độ cảm xúc khi bạn đọc bản thảo Tuyên bố Tầm nhìn của bạn. Khi điều đó xảy ra, bạn đã có nó!

BƯỚC HÀNH ĐỘNG: Bắt tay vào việc xây dựng Tuyên bố Tầm nhìn của công ty bạn.

Trong phần tiếp theo, bạn sẽ dựa vào các thông tin từ Tầm nhìn của bạn để đặt ra các mục tiêu chính của bạn!