Chính sách kiểm hàng

Trước khi nhận khóa học và thanh toán, Quý Khách được quyền kiểm tra nội dung của khóa học, để đối chiếu kháo học sắp kích hoạt có đúng tên với khóa học quý vị đã đặt mua và thanh toán hay không. Không hỗ trợ học thử khóa học.
Trường hợp không đúng Quý khách vui lòng liên hệ lại hotline 0936486633 để được hỗ trợ