Huấn luyện nhân sự

Thiết lập mục tiêu kinh doanh

Xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh của tổ chức

Hợp nhất giá trị ban lãnh đạo và thành viên chủ chốt

Yêu cầu bản Demo

BẮT ĐẦU TỪ ĐÂY

Chúng tôi chuyển đổi các tổ chức bằng cách xây dựng những nhà lãnh đạo, đội ngũ và nền văn hóa xuất sắc để đạt được kết quả.

NÂNG TẦM DOANH NGHIỆP 

Để xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh doanh nghiệp hiệu quả, doanh nghiệp cần lưu ý một số yếu tố sau:

Tầm nhìn cần là một mục tiêu dài hạn, thể hiện mong muốn của doanh nghiệp trong tương lai.
Sứ mệnh cần là một tuyên bố ngắn gọn, súc tích, thể hiện lý do tồn tại của doanh nghiệp.
Tầm nhìn và sứ mệnh cần được xác định dựa trên các yếu tố như giá trị cốt lõi, mục tiêu kinh doanh, khách hàng mục tiêu, đối thủ cạnh tranh.
Tầm nhìn và sứ mệnh cần được truyền thông đến tất cả nhân viên trong doanh nghiệp.

Yêu cầu bản Demo

XÂY DỰNG TẦM NHÌN,
SỨ MỆNH DOANH NGHIỆP

Tầm nhìn và sứ mệnh là hai yếu tố quan trọng, giúp định hướng cho sự phát triển của doanh nghiệp. Tầm nhìn là bức tranh tổng thể về tương lai mà doanh nghiệp muốn đạt được, còn sứ mệnh là lý do tồn tại của doanh nghiệp.
Định hướng cho doanh nghiệp
Tầm nhìn và sứ mệnh giúp doanh nghiệp xác định rõ hướng đi, mục đích hoạt động của mình. Từ đó, doanh nghiệp có thể tập trung nguồn lực, nỗ lực để đạt được mục tiêu đã đề ra.
Tạo động lực cho nhân viên: 
Tầm nhìn và sứ mệnh giúp nhân viên hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong doanh nghiệp. Từ đó, nhân viên có động lực làm việc, nỗ lực để đạt được mục tiêu chung của doanh nghiệp.
Thu hút khách hàng và đối tác
Tầm nhìn và sứ mệnh thể hiện giá trị cốt lõi của doanh nghiệp. Từ đó, doanh nghiệp có thể thu hút khách hàng và đối tác tin tưởng, hợp tác.

Yêu cầu bản Demo

02

Khuyến khích nhân viên làm việc hiệu quả

Mục tiêu kinh doanh giúp nhân viên hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong doanh nghiệp. Từ đó, nhân viên có động lực làm việc, nỗ lực để đạt được mục tiêu chung của doanh nghiệp.

03

Đo lường hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

Mục tiêu kinh doanh là cơ sở để doanh nghiệp đo lường hiệu quả hoạt động của mình. Từ đó, doanh nghiệp có thể điều chỉnh, thay đổi chiến lược kinh doanh cho phù hợp.

01

Định hướng cho doanh nghiệp

Mục tiêu kinh doanh giúp doanh nghiệp xác định rõ hướng đi, mục đích hoạt động của mình. Từ đó, doanh nghiệp có thể tập trung nguồn lực, nỗ lực để đạt được mục tiêu đã đề ra.

THIẾT LẬP
MỤC TIÊU KINH DOANH

Mục tiêu kinh doanh là những kết quả mong muốn mà doanh nghiệp muốn đạt được trong một khoảng thời gian nhất định. Việc thiết lập mục tiêu kinh doanh là một hoạt động quan trọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển đột phá và bền vững của doanh nghiệp.

Nhân viên là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp. Họ là những người trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo ra giá trị cho doanh nghiệp. Vì vậy, việc huấn luyện nhân sự là một hoạt động quan trọng, góp phần phát triển doanh nghiệp.

Yêu cầu bản Demo

Nâng cao hiệu quả làm việc:

Huấn luyện nhân sự giúp nhân viên trang bị kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm cần thiết để thực hiện công việc tốt hơn, hiệu quả hơn.

Thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo

Huấn luyện nhân sự giúp nhân viên phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, từ đó góp phần thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo của doanh nghiệp.

Tăng cường sự gắn bó của nhân viên

Huấn luyện nhân sự thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp đối với sự phát triển của nhân viên, từ đó giúp tăng cường sự gắn bó của nhân viên với doanh nghiệp.

Giảm thiểu chi phí

Huấn luyện nhân sự giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí tuyển dụng, đào tạo lại nhân viên mới.
Huấn luyện nhân sự mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, bao gồm:

HUẤN LUYỆN NHÂN SỰ

Yêu cầu bản Demo

Khi các thành viên trong doanh nghiệp có chung giá trị, họ sẽ có chung tư tưởng và hành động, từ đó tạo ra sự thống nhất trong tổ chức.
Tạo sự thống nhất trong tư tưởng và hành động:
Khi khách hàng thấy rằng doanh nghiệp và các thành viên trong doanh nghiệp có chung giá trị, họ sẽ tin tưởng và gắn bó với doanh nghiệp hơn.
Tăng cường sự tin tưởng và gắn bó của khách hàng:
Khi các thành viên trong doanh nghiệp có chung giá trị, họ sẽ dễ dàng hợp tác và gắn bó với nhau hơn, từ đó tạo ra một môi trường làm việc tích cực và hiệu quả.
Thúc đẩy sự hợp tác và gắn bó:
Giá trị là những niềm tin và nguyên tắc cơ bản mà doanh nghiệp và các thành viên trong doanh nghiệp tin tưởng và hướng tới. Việc hợp nhất giá trị ban lãnh đạo và thành viên chủ chốt là điều cần thiết để doanh nghiệp có thể phát triển bền vững và thành công.

Hợp nhất giá trị

ban lãnh đạo và thành viên chủ chốt

XEM THÊM VỀ NLP

Website: https://nlptraining.vn/

Address: Số 12 hẻm 298/26/59 phố Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội.

Hotline:  0979 443 294

Email: hnlpcoaching@gmail.com