NLP CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU v3

KHÓA HỌC NÀY SẼ GIÚP BẠN :

Hiểu rõ về NLP - Lập trình ngôn ngữ tư duy với tư cách là một ngành khoa học huấn luyện giúp con người chuyển hóa toàn diện từ gốc rễ, nhằm đảm bảo sự chuyển hóa đó là lâu dài, mãi mãi.
Hiểu rõ về sự vận hành của tư duy, suy nghĩ con người với tư cách là cơ quan chỉ huy ngôn ngữ, hành vi của con người. Khi hiểu được suy nghĩ của mình, bạn sẽ biết cách điều khiển bộ não phát huy sức mạnh để trở nên phi thường.
Hiểu rõ bản chất, chức năng của ngôn ngữ - với tư cách là công cụ để con người giao tiếp. Lần đầu tiên bạn thực sự hiểu ngôn ngữ là gì để sử dụng một cách hiệu quả trong mọi lĩnh vực cuộc sống.
Hiểu hành vi là gì? Hành vi được chỉ đạo từ đâu? Tại sao hành vi lại quan trọng? Bởi vì hành vi tạo ra kết quả cho nên nội dung này giúp bạn nhận ra hành vi nào hiệu quả và không hiệu quả phục vụ cuộc sống của bạn để bạn thay đổi.

NỘI DUNG CÁC BÀI GIẢNG VỀ NLP CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

BÀI 1: 

Bài giảng này cho bạn hiểu về:
1. NLP là gì? 
2. Cơ sở khoa học của NLP.
3. Vì sao NLP là khoa học huấn luyện con người trở nên vượt trội và xuất sắc?

BÀI 2: 

Bài giảng này cho bạn hiểu về:
1. Sức mạnh của bộ não với vai trò là cơ quan chỉ huy ngôn ngữ và hành vi của con người.
2. Cách bộ não tiếp nhận thông tin và trở thành kiến thức của con người.
3. Cách để chúng ta sử dụng bộ não hiệu quả.

BÀI 3: 

Bài giảng này giúp bạn hiểu về:
1. Bản chất và sức mạnh của ngôn ngữ.
2. Cách sử dụng ngôn ngữ có ý thức.
3. Hiểu sâu sắc về các loại ngôn ngữ để ứng dụng hiệu quả trong mọi khía cạnh cuộc sống.


BÀI 4: 

Bài giảng này giúp bạn hiểu về:
1. Hành vi, thói quen của con người.
2. Cách điều chỉnh hành vi, thói quen tiêu cực sang tích cực.
3. Hiểu rõ về bản chất của hành vi với tư cách là công cụ chịu sự chỉ đạo của bộ não.

BÀI 5: 

Bài giảng này giúp bạn hiểu về:
1. Nguồn gốc hình thành tư duy, hành vi, thói quen, cảm xúc của con người.
2. Nguồn gốc của những tổn thương, cảm xúc tiêu cực trong tâm trí mỗi người.
3. Ngườn gốc của những mô thức, hành vi, không phục vụ cuộc sống hạnh phúc.

BÀI 6: 

Bài giảng này giúp bạn hiểu về:
1. Tư duy khác biệt của người giàu.
2. Tư duy khác biệt của người nghèo.
3.Tư duy khác biệt của người xuất sắc so với người trung bình.

BÀI 7: 

Bài giảng này giúp bạn hiểu về:
1. Con người có thể hoàn toàn thay đổi bản thân từ trung bình trở nên xuất sắc, vượt trội.
2. Hiểu về các kỹ thuật, giải pháp để thay đổi tư duy, hành vi trở nên hiệu quả hơn.
3. Hiểu lập trình ngôn ngữ tư duy là gì?

BÀI 8: 

Bài giảng này giúp bạn hiểu về:
1. Các rào cản trong tâm trí con người (Suy nghĩ tiêu cực - Cảm xúc tiêu cực - Niềm tin giới hạn - Mâu thuẫn nội tâm - Hành vi, thói quen tiêu cực) 
2. Các kỹ thuật Coaching NLP ứng dụng vào việc xóa bỏ rào cản tâm lý đánh thức sức mạnh con người.

VÌ SAO BẠN PHẢI BẮT ĐẦU TỪ KHÓA HỌC NÀY?

Lập trình ngôn ngữ tư duy là gì? Là quá trình con người tư duy, suy nghĩ để chỉ đạo bản thân giao tiếp, làm việc, ứng xử với cuộc sống.
Điều gì xảy ra khi một người giữ mãi cách giao tiếp, làm việc, ứng xử của mình? 


Hiểu về NLP - Lập Trình Ngôn Ngữ Tư Duy

Cho nên bạn đã thấy trên thị trường sách có rất nhiều cuốn sách với tựa đề: "Thay đổi tư duy, thay đổi cuộc đời" - "Thay đổi câu hỏi, thay đổi cuộc đời" - "Thay đổi để thành công" - "Lập trình cuộc đời..."... đều là những cuốn sách viết về cách con người thay đổi tư duy, thay đổi suy nghĩ, thay đổi hành động để tạo ra kết quả mong muốn.

Bây giờ tôi muốn thay đổi tư duy hay lập trình ngôn ngữ tư duy như thế nào? - Nếu đây là câu hỏi của bạn thì xin chúc mừng bạn, bạn đã có cách hiểu về NLP - lập trình ngôn ngữ tư duy một cách bản chất, rất đời sống rồi.

Lập trình ngôn ngữ tư duy đơn giản là cách bạn thay đổi từ cách nghĩ, quan niệm mọi việc xung quanh, cách giải quyết mọi việc theo cách của bạn từ trước đến nay thì giờ đây bạn thay bằng cách nghĩ khác, quan niệm mọi việc xung quanh theo cách khác, bạn làm theo cách khác trước đây bạn vẫn làm, bạn giải quyết mọi việc theo một phương pháp, trình tự khác... và bạn sẽ nhận được kết quả khác.
Thì người này sẽ nhận được kết quả tương ứng với những gì họ giao tiếp, làm việc, ứng xử theo cách đó. Và nếu đó là cách không hiệu quả mà người này không nhận ra thì chắc chắn là không bao giờ nhận được kết quả như mong muốn. Để có được kết quả mong muốn, người này phải thay đổi tư duy, thay đổi cách nghĩ về giao tiếp, làm việc, ứng xử của mình theo cách khác đi mới ra được kết quả khác. Và quá trình người này thay đổi ngôn ngữ giao tiếp, thay đổi cách làm việc, thay đổi cách ứng xử... chính là quá trình lập trình ngôn ngữ tư duy, thay đổi tư duy ở bên trong để tạo ra hành vi khác ở bên ngoài. Nhờ đó người này sẽ tạo ra kết quả khác tương ứng.

CÁC KHÓA HỌC HIỆU QUẢ NHẤT DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

NLP PRACTITIONER ONLINE NGUYÊN CHỦNG

BẠN MUỐN ĐƯỢC GẶP CHUYÊN GIA
CỦA CHÚNG TÔI 

Call Now Button