THẤU HIẾU BẢN THÂN

✔️ Hiểu bản thân sẽ giúp bạn biết thay đổi bạn bắt đầu từ đâu, bằng cách nào.

✔️ Hiểu bản thân sẽ giúp bạn khắc phục những hạn chế và phát triển những điểm mạnh để thành công.

✔️ Hiểu bản thân giúp bạn hóa giải mâu thuẫn trong các mối quan hệ. Biến các mối quan hệ thành nguồn lực trong cuộc sống của bạn.

✔️ Những điều bạn muốn hiểu về bản thân mình và cách thay đổi - Đã có ở đây.

HỌC THỬ

XEM THÊM

Giúp bạn hiểu rõ tư duy, tính cách, hành vi, năng lực, suy nghĩ, cảm xúc của bạn được hình thành từ đâu. Nó giúp bạn hay đang không phục vụ bạn có cuộc sống hạnh phúc và thành công.

Để  hiểu thấu bản thân, trước hết bạn phải biết:

✓  Bạn đang ở đâu?
✓ Bạn cần phải làm rõ mọi khía cạnh trong cuộc sống của bạn?
✓ Công việc?
✓ Năng lực?
✓ Trình độ của bạn đang ở mức độ nào?
✓ Bạn muốn đi đâu?
✓ Bạn sẽ đi về đâu với công việc mình đang làm?
✓ Công việc bạn đang làm thực sự sẽ mang lại cho bạn kết quả gì?
✓ Nó có giúp bạn trở thành con người bạn muốn trở thành hay không?
✓ Làm thế nào?
✓ Dựa vào những cơ sở nào mà bạn biết chắc rằng công việc bạn đang làm sẽ đưa bạn đến đích đến bạn mong muốn?

Video học thử ở Chương 2: Vì sao bạn có kết quả hiện tại - Bài 4: Tại sao bạn có kết quả như hiện tại?

THẤU HIỂU BẢN THÂN