THẾ GIỚI BÊN NGOÀI ĐỀU XUẤT PHÁT TỪ BÊN TRONG

0
281

Tư tưởng (tư duy) luôn đi trước hành động – có suy nghĩ rồi mới có thực hiện (hành động). Do đó suy nghĩ là nhân còn tất cả những điều ta gặp, ta có trong cuộc sống của ta chính là quả. Có Nhân mới có Quả.

Do đó, không nên oán trách tất cả những điều gì mỗi chúng ta gặp phải hôm nay hoặc trong quá khứ. Bởi vì tất cả những điều đó nó cần phải xảy ra, hơn nữa những điều đó do chính mỗi người suy nghĩ, tự quyết định rồi thực hiện bằng hành động và tạo ra kết quả tương ứng. Kết quả này dù muốn hay là không nó phản ánh tự mỗi người đã làm theo cách của mình đề trở thành hay hay là dở.

Bạn đang hành động như bạn vẫn từng làm, đang làm nên bạn sẽ có được kết quả như bạn vẫn đang nhận, đã từng nhận. Nếu bạn muốn khác, muốn có hơn, bạn phải làm khác, làm nỗ lực nhiều hơn hoặc phải học hỏi, suy nghĩ để tìm cách khác hiệu quả hơn.

Bạn ứng xử, thể hiện như vậy trong giao tiếp với các mối quan hệ nên bạn có uy tín, giá trị như vậy trong mắt mọi người xung quanh bạn. Đến khi bạn cần chia sẻ, hợp tác, hỗ trợ… sự ủng hộ của mọi người (Quả) chính là sự phản ánh bạn đã thể hiện trước đó (Nhân) như thế nào.

Kết quả của bạn hiện tại như thế nào? Bạn có hài lòng, hạnh phúc không?
Bạn đang làm gì? Nó sẽ mang lại kết quả gì và đưa bạn đến đâu?
Xung quanh bạn là những ai? Sẽ đồng hành với bạn như thế nào trong hiện tại và tương lai?

Bạn muốn THAY ĐỔI hay muốn duy trì hiện tại?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here